Boringen

Door een horizontale boring uit te voeren beperken we de hinder voor de omgeving, werken we sneller en beperken we het grondverzet. Indien de plaats en type leiding het toelaat, passen we deze techniek toe voor de aanleg van buizen en kabels.

boringen

Gestuurde boring als oplossing

Graafwerken in de straat zijn vaak hinderlijk voor de bewoners. Het voetpad is onderbroken of de toegang tot de garage is tijdelijk afgesloten. Soms zijn sleufwerken uitgesloten omdat de straat niet opnieuw mag worden opgebroken of omdat de ondergrond reeds teveel buizen en kabels op geringe diepte bevat. Op dat moment kan een gestuurde boring een oplossing bieden om de buizen en kabels toch in de grond te krijgen.

Techniek van gestuurd boren

De techniek van het gestuurd boren laat toe om buizen, kabels en leidingen aan te leggen zonder opbraak van het maaiveld over de volledige lengte van de sleuf. Er dient enkel een lokaal intreden- en uittredenpunt open gegraven te worden. Afhankelijk van de plaats om de boormachine op te stellen, de lengte van de boring, de ondergrond en de diepte, wordt het type boorinstallatie gekozen. De boringen worden nauwkeurig uitgevoerd en opgevolgd, rekeninghoudend met de aanwezige leidingen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Gestuurde boringen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We adviseren u graag.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.